logo_black

Boomverzorging

Omdat bomen belangrijk zijn!

Wanneer is het ideale snoeiseizoen?

Het is niet zo dat er een vaste peroide is waarin alle bomen mogen worden gesnoeid. Vroeger werd de winterperoide genoemd als 'het' snoeiseizoen, maar dit had meer te maken met de omstandigheden voor de mens (meer tijd, beter zicht op de vorm van de boom) dan met de ideale situatie voor de boom. Het is wel zo dat bomen in de groeiperiode, dus vanaf het voorjaar, een directe reactie zullen hebben op snoei en dus beter de snoei zullen verwerken. Anderzijds zijn er soorten die geen zomersnoei mogen hebben daar ze gevoelig zijn aan schorsbrand.

Wanneer moet een fruitboom gesnoeid worden?

Een fruitboom krijgt van zodra hij geplant is (winterseizoen) zijn eerste vormsnoei. Het daaropvolgend groeiseizoen volstaat een onderhoudssnoei. Dit proces van onderhoudssnoei en vormsnoei moet volgehouden worden tot de kroon zijn permanente vorm heeft, en dus goeie draagtakken heeft voor het fruit, dit kan tot 7 seizoenen duren. Dit betekent dat er de eerste 7 seizoenen geen fruit wordt aangemaakt. Na die periode is een onderhoudssnoei in het groeiseizoen voldoende om de boom in goede conditie te houden.

Wanneer is er een vergunning nodig om een boom te vellen?

In principe is een kapvergunning nodig voor een velling bij een boom die op een hoogte van 1,3m een diameter heeft van 30cm. Gezien iedere gemeente echter een eigen interpretatie heeft van het reglement is het beter u te informeren bij uw gemeentediensten.

Wie moet de vergunning aanvragen?

De eigenaar van de boom vraagt bij zijn gemeentedienst de vergunning aan.