logo_black.svg

Boomverzorging

Omdat bomen belangrijk zijn!

Wegnemen aangetaste beuk

Deze Fagus Sylvatica Atropunica (rode of bruine beuk) die een 95 jaar geleden werd geplant, is door een probleem met wisselingen in de grondwaterstand. Vooral oudere bomen zijn kwetsbaar voor deze schimmel die een boom aantast via beschadigde en afgestorven wortels. De schimmel veroorzaakt een omvangrijk rot in de wortels. Dit rot breidt zich geleidelijk richting de stamvoet ui. De stam zelf wordt niet aangetast, zoals gezien op onderstaande foto's. bij vergevorderde aantasting vermindert de bladbezetting en de bladgrootte, aanvankelijk vooral in bovenste deel van de kroon, wat hier het geval was.

Doordat de zwam een omvangrijk rottingsproces in de wortels veroorzaakt, wordt de boom gevoelig voor windworp. Op het moment dat de zwam wordt waargenomen, kan de stabiliteit al zeer sterk zijn verminderd.

Een velling was hier de enige optie, gezien de kans op windworp, waarbij de schade aan woning en tuin enorm zou zijn.

269_detail.jpg
272_detail.jpg
273_detail.jpg
275_detail.jpg
276_detail.jpg
277_detail.jpg
278_detail.jpg
279_detail.jpg
281_detail.jpg
282_detail.jpg
284_detail.jpg
285_detail.jpg
287_detail.jpg
288_detail.jpg