logo_black

Boomverzorging

Omdat bomen belangrijk zijn!

Wegnemen aangetaste beuk

Deze Fagus Sylvatica Atropunica (rode of bruine beuk) die een 95 jaar geleden werd geplant, is door een probleem met wisselingen in de grondwaterstand. Vooral oudere bomen zijn kwetsbaar voor deze schimmel die een boom aantast via beschadigde en afgestorven wortels. De schimmel veroorzaakt een omvangrijk rot in de wortels. Dit rot breidt zich geleidelijk richting de stamvoet ui. De stam zelf wordt niet aangetast, zoals gezien op onderstaande foto's. bij vergevorderde aantasting vermindert de bladbezetting en de bladgrootte, aanvankelijk vooral in bovenste deel van de kroon, wat hier het geval was.

Doordat de zwam een omvangrijk rottingsproces in de wortels veroorzaakt, wordt de boom gevoelig voor windworp. Op het moment dat de zwam wordt waargenomen, kan de stabiliteit al zeer sterk zijn verminderd.

Een velling was hier de enige optie, gezien de kans op windworp, waarbij de schade aan woning en tuin enorm zou zijn.

269_detail
272_detail
273_detail
275_detail
276_detail
277_detail
278_detail
279_detail
281_detail
282_detail
284_detail
285_detail
287_detail
288_detail